Tale - læse - stave besvær


I nutidens samfund er det mere nødvendigt end tidligere at kunne læse og stave for at få et godt arbejde. Der er i dag alt for mange, som går rundt uden det job, de har evner til, fordi de havde besvær med læsningen og stavningen.  Meget tyder på, at det ikke er blevet bedre for de børn, der går i skole i dag.

Trods dygtige lærere og stort arbejde med disse børn lider mange af dem stadig det ene nederlag efter det andet. De er ikke indlæringsmæssigt på højde med deres klassekammerater. Selvom de bruger dobbelt så mange kræfter og dobbelt så lang tid på deres lektier, får de alligevel ofte besked på at gøre noget mere ved det, for "Du kan jo godt...!"

Disse børn udviser ofte et anderledes adfærdsmønster end kammeraterne. Nogle blive passive, fordi de den ene gang efter den anden har oplevet, at de ikke fik det samme ud af et læsestykke i dansk, historie og geografi, som kammeraterne. Andre "klovner" sig gennem timerne for at dække over deres manglende færdigheder. Andre igen bliver urolige, aggressive og adfærdsvanskelige.Lydbehandling 


Med lydbehandling, som er "opfundet" af den dansk / amerikanske fysiker Dr. Chr. A. Volf, kan man komme en stor del af vanskelighederne til livs. Med hans metode kan man i mange af de tilfælde, hvor den almindelige specialundervisning i skolerne ikke har båret frugt, få den nødvendige hjælp. Ved en behandling allerede i 2. klasse kan man ofte undgå det nederlag, det er for et barn ikke at kunne følge med.

Det betyder ikke, at det er en metode, der med et slag løser alle problemer. Det er nødvendigt med træning for at indhente det manglende.

Hvad var det Volf havde "opfundet" omkring lydenes indflydelse på mennesker?
Ved utallige undersøgelser af børn og voksne erfarede Volf, at når man sætter  stemmegafler på forskellige kontaktsteder på hoved og krop, forplanter lyden sig på en ganske bestemt måde. Hos dem, der har besvær med at tale, læse og stave, giver disse lydsvingninger et anderledes mønster, der afslører blokeringer, som kan betyde, at ører og / eller øjne ikke arbejder med samme hastighed. På den baggrund høres lyde utydeligt og / eller ord ses sløret, som om man mangler briller. Mange er sent udviklede, andre har en dårlig motorik, en dårlig hukommelse, er ukoncentrerede, stammer eller har andre indlæringsvanskeligheder.

Mange undersøgelser af børn og voksne med læse - stavevanskeligheder har vist, at hørelsen ofte er nedsat på det ene øre på alle eller nogle frekvenser. Årsager til hørenedsættelser kan bl.a. være gentagne mellemørebetændelser, skævhed i nakken, der kan give formindsket blodtilførsel til det indre øre og langvarige forkølelser i en uheldig periode under opvæksten.

Det kan medføre sen sproglig udvikling - børn taler sent og utydeligt - det kan desuden give læse- og stavevanskeligheder. Mange har svært ved at lære fremmedsprog. De har ikke "sprogøre". Erfaringer har vist, at ved lydstimulering ændrer hørelsen sig over nogle måneder og forskellene på ørernes modtagelse af lyd forsvinder. Derved forbedres ikke alene personens hørelse, men også evnen til sprogbehandling (tale- læse- stave).

Det er ikke ualmindeligt at læsehastigheden øges 3-4 gange i løbet af 6 til 9 måneder, Samtidig med at fejlprocenten falder drastisk og at forståelsen bliver bedre.

Fremmedsprogsindlæringen går også meget lettere, skriften ændrer sig ofte og bliver mere flydende og ensartet. Motorikken forbedres og nervøse trækninger forsvinder. Børnene bliver som regel mere rolige og harmoniske og kan bedre koncentrere sig.

Lider man af hovedpine, kan dette ofte afhjælpes.Målgrupper


Lydbehandlingen kan hjælpe de fleste. Flertallet skal findes indenfor efterfølgende områder:

Elever med gentagne mellemørebetændelser, kæbehulebetændelser.
Elever som har slået hovedet kraftigt med kronisk hovedpine til følge.
Elever med blokeringer i rygsøjlen
Elever der har haft en vanskelig fødsel.
Elever som har arvelig ordblindhed.
O.a.
Hovedparten gennemfører behandlingen med et godt resultat. Der er dog undtagelser, hvilket lydterapeuten som regel kan fastslå ved den første undersøgelse. Det er betryggende at vide, at der kun påbegyndes en behandling, hvis undersøgelsen afslører de symptomer, som lydbehandlingen har effekt på. Alle bliver heller ikke lige dygtige, men der vil altid ske en bedring af læse- stave- og indlæringsevnen.

Antallet af afviste personer er imidlertid forsvindende lille i forhold til dem, der kan behandles.