ResultaterDe elever, der opsøger mig, har svært ved at læse og stave og svært ved at huske og opfatte det, de skal lære.


Ved første konsultation starter jeg med en høreprøve. Ved hjælp af stemmegafler undersøger jeg dernæst kroppens evne til at lede lydsvingninger.


lydprove
dreng-med-stemmegaffel  

Herefter foretages en læse og stave prøve, som skal afdække ele
vens niveau netop nu.

orddiktat 001
 
 
Når elev og forældre er indforstået hermed, sættes lydbehandlingen i gang for at bedre hørelsen og danne basis for netop det undervisningsforløb, som passer til den enkelte.

I det følgende vises eksempler på elever og deres resultater. Desuden vises et brev fra en mor.