Pige 5. klasse
Pigen har svært ved at følge med i skolen i sær i læsning og modtager hjælp i form af læsetræning 2 x ½ time pr. uge. Pigen mangler selvtillid og er ofte ked af det.

Familien henvender sig til lydklinikken, hvor pigen modtager sin første konsultation med høreprøve, stemmegaffelundersøgelse og orddiktat.

Efter et halvt års behandling med lyd retestes pigen.

En synlig forbedring er sket. Familien ønsker at lydklinikken fortsætter sin behandling.


pige5-for
 pige5-efter
  Orddiktat (før)  Orddiktat (½ år efter)