Undervisningen


Når de første 2 måneder af behandlingen med lyd er overstået, mærker de fleste elever en bedring i deres læsning. Jeg tilrettelægger nu et individuelt målrettet forløb til eleven, så det forsømte hurtigere indhentes. Forløbet består af 3 trin.


Trin 1.

Her tilrettelægger jeg læsetræning for alle alderstrin, hvor vi øver

a. Lydsikkerhed omkring bogstaver, ord og sætninger. (Fonemer, stavelser og vokaler)

b. De 120 ord som er grundlaget for alle tekster. Ordene  skal overindlæres, så de sidder på rygmarven. Desuden skal ordbillederne være sikre for eleven.

Trin 1 er således grundlaget for at gå videre til trin2.


Trin 2.

Dette trin drejer sig om træning i struktureret læsning. Der indgår fortsat øvelse i stavelsesdeling. Læsetræningen skal øge elevernes forståelse af det læste. Som regel stiger læseniveauet med 3-4 skoleår i løbet af 2 måneder. Jeg anvender i udstrakt grad Dingo - letlæsningsbøger, der er opdelt efter lix tal (Et tal der angiver sværhedsgraden i ord og sætninger). Bøgerne er desuden årgangsopdelte, så de ældre læsesvage elever kan finde en alders tilsvarende bog.


Trin 3.

I dette modul indgår som væsentligste element træning i retstavning. Grundmaterialet er SIMBA, et stavekursus, som er årgangsopdelt fra 2. - til 7. klasse.

Her fokuseres på de danske staveregler og stavning i almindelighed. I 7. klasse udvides kurset med fremmedord og reglerne omkring dem.

Hvis det skønnes nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning sættes også ind med forbedring og træning af elevens skrift gennem motoriske øvelser af fingre og hånd.

Ofte forbedres skriften dog automatisk gennem lydtræningen, ligesom motorikken på andre områder også bliver bedre..

På baggrund af problemerne med det danske sprog er det ikke usædvanligt, at nogle elever kommer bagefter klassen i engelsk. De elever kan jeg også hjælpe til et bedre standpunkt.

Er der elever som gennem læseproblemerne har fået problemer i matematik, kan jeg henvise til privatundervisning.


Konklusion.

Den individuelt tilrettelagte undervisning vil snart få eleverne til at opleve, at de er ved at indhente det, de ikke kunne tidligere. Med den ekstra indsats vil de fleste blive gode læsere på 2 - 4 måneder og gode stavere på 5 - 6 måneder.

Mange af mine lydelever har ved lydtræningens start specialundervisning i skolen.  Mine elever kan bringes på niveau med klassekammeraterne indenfor et skoleår og derved undgå specialundervisningen og indgå i klassens normale sociale liv.