Behandlingen

Hvis min undersøgelse har vist, at lydbehandlingen kan gavne eleven, sættes den i gang, hvis eleven og dennes forældre er indforstået hermed.

Den første CD / MP3 skive med frekvenser mellem 50 og 1000 Hz udleveres. For at få det bedste resultat bør skiven høres 5 minutter om morgenen, hvor organismen er udhvilet og mest modtagelig. Skiven afspilles så højt som muligt, uden at det gør ondt i ørerne.  Eleven skal ligge afslappet på ryggen med armene ned langs siden og med strakte ben. Arme og ben må ikke krydses.

Efter morgenens lydbehandling slapper eleven af i ca. 10 minutter.

Det bør pointeres,at der ikke bør lyttes, så længe eleven har feber.

CD / MP3 skiverne bruges i afspillere og høretelefoner af god kvalitet. Lydene skal være lige høje på begge høretelefoner. Balancen ved stereo afspilning skal være på 0.
Nogle elever kan med fordel bruge et aftenbånd, som supplement til morgenbåndet.  Dette bånd udleverer jeg efter samtale med elev og forældre.
pige-kasse

For at fremme lydbehandlingen gives en Resonator behandling. Her sidder eleven på en specialbygget kasse, hvori der er en højttaler. Herigennem spilles en musik, der giver svingninger, som forplanter sig til kroppen og sætter cellerne i balance. Derved afspændes den og eleven føler sig godt tilpas og afslappet, samtidig med at nervesystemet styrkes. Det kan forbedre en dårlig hørelse og give bedre koncentration.  

Resonatoren kan anvendes til børn fra 2 års alderen.

Det skal her pointeres at lydbehandlingen kan gennemføres med CD / MP3 skiverne alene.

Efter 2 mdr tages en ny test og eleverne får udleveret en ny CD / MP3 skive med frekvenser fra 1000 op til 3 - 4000 Hz. Eleverne skal fremover skifte mellem de to Cd'er / MP3'er.

Lydene træner nervesystemet fra øresneglen til hjernen. Hjernen laver så at sige gymnastik og udvikles som en muskel, der bliver brugt.

Det skal her pointeres, at de der modtager lydbehandling , ikke må indtage alkohol, mens behandlingen står på.

Resultatet af lydbehandlingen viser sig oftest indenfor de første 2 måneder. Eleverne mærker en forbedring af deres læsning og nu sættes næste trin af behandlingen ind.

PS. De udleverede CD / MP3 skiver er kun til låns og skal efter behandling tilbageleveres.