Undersøgelsen

De elever, der opsøger mig, har gennem længere tid haft problemer med læse- og staveprocessen. De har ikke haft succes med at bryde læsekoden, at sammensætte bogstavtegnenes lyde og danne ord.
Årsagen skal jeg prøve at afdække i min undersøgelse af eleven.
lydprove
Når eleverne møder mig første gang starter vi med at tage en høreprøve, en audiometertest, som de fleste kender fra skolens sundhedsundersøgelse.


Høreprøven skal afdække om hørelsen er ens på begge ører og alle frekvenser. Manglende samhørelse kan medføre en sen sproglig udvikling og give læse- og stavevanskeligheder.

dreng-med-stemmegaffel

Dernæst undersøger jeg kroppens evne til at lede lydsvingninger. Dertil bruger jeg specialkonstruerede stemmegafler / lydgafler. Der er 3 forskellige typer, som jeg anbringer på kontaktpunkter på elevens krop og hoved.

Eleven skal ved hver enkelt anbringelse af stemmegaflen på et kontaktpunkt fortælle mig, hvordan svingerne forplanter sig. På den baggrund tegner jeg et diagram som sammenlignes med et normaldiagram. Afvigelsen bruger jeg til at stille en diagnose.

Til slut fortager jeg en læse- og staveprøve.  En statusprøve, som fortæller hvor elevens niveau er netop nu.

Alle undersøgelsens dele indgår i min vurdering af eleven.

En behandling bliver kun sat i gang, hvis undersøgelsen har afsløret de symptomer, som lydbehandlingen har en effekt på.

Efter 2 mdr's behandling laves en ny test.