CV

Ruth Klinge Thomsen født 07.06.1942

Ansat ved Friskolen Østerlund, Sønderborg kommune

 1962 Student fra Sønderborg statsskole
 1965 Lærer fra Århus seminarium.
 

Ansat ved Langesø 7-kl skole

 1969 Ansat ved Guderup 7-kl skole
 1972 Ansat ved Østerlundskolen, Nordborg Kommune
  Dansk 8.-10. kl, engelsk 4. - 10. kl.
Hjemkundskab
Udskolingslærer i 10.kl. med dansk og engelsk i team.
Flere perioder med i Pæd råd, kulturudv og andre udvalg
Støttelærer for hørehandicappede børn fra 0. kl. siden 1996
Kursus i brug af høreapp.
Undervist i hjemkundskab i Ungdomsskolen.
Undervist unge i at læse og skrive på Udviklingshøjskolen i Nordborg kommune fra 1986 til 1995.

Fra 1982 arrangeret sprogrejser til England for unge i sommerferien og for lærere i efterårsferien
Siddet i bestyrelse for Engelsk sproglærerforening i Sønderjyllands Amt, i perioder som formand og kursusleder. Undervist voksne på læsekursus i LOF
FVU undervisning i AOF for voksne
Læsepædagogeksamen 1995 - 1996
Læselærereksamen 1996
FVU-lærer uddannelse 2001
Siden begyndelsen af 1980'erne arbejdet med lydterapi for ordblinde/læseretarderede børn/unge/voksne.
Uddannet over 100 lærere/psykologer/heilpraktikere/børnelæger i Tyskland/England og Danmark til at anvende lydterapi.          
Deltaget i talrige kurser ang. undervisning af ordblinde, både i  
Danmark og Tyskland.
Talrige kurser på Amtscentralen indenfor mine fag.
 2003 Ansat på Friskolen Østerlund med undervisning af 1. kl. i dansk, engelsk i
  overbygningen og lydterapi.
 2005   40 års fortjenstmedalje for ansættelse som lærer i Nordborg kommune.